Scoala gimnaziala "Pahomie C. Vasiliu" Gramesti

                                           PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

2012-2016

 

 Şcoala gimnazială „Pahomie C. Vasiliu” Grămeşti

Judeţul Suceava

 

NECESITATEA PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

  

            Politicile educationale ale M.E.N. cuprind orientarile strategice ce vizeaza contributia educatiei la procesul de transformare a societatii noastre intr-o adevarata societate europeana, care sa asigure egalitatea de sanse tuturor cetatenilor ei, fara discriminare. Prin finalitatea cu succes a studiilor, care va continua toata viata prin cursuri de formare continua in fiecare domeniu de activitate, fiecare cetatean trebuie sa aiba sansa de a-si valorifica propriul potential, participand prin dezvoltarea personala si profesionala la dezvoltarea economiei nationale, facand-o competitiva in contextul fenomenului de globalizare, la a carui constructie asistam.

Considerand educatia, cercetarea si cultura ca factori strategici ai dezvoltarii, Programul de Guvernare privind invatamantul preuniversitar precizeaza faptul ca investiţia in educatie si in formarea oamenilor este cea mai rentabila pe termen lung. Calitatea educatiei influentează major atat viata persoanei cat si viata societatii in ansamblu.

                        Legea invatamantului asigura cadrul pentru realizarea obiectivelor reformei invatamantului preuniversitar romanesc, care vizeaza, in esenta:

●  un invatamant diversificat, ce permite si stimuleaza parcursuri individuale de pregatire, innoirea si competitia;

● un invatamant orientat spre valori si spre atingerea unor standarde de performanta;

●  un invatamant compatibil cu sistemele europene

                        Dimensiunea europeana a educatiei este o provocare care implica sarcini didactice ce vizeaza dezvoltarea spirituala, morala si culturala a elevilor şi pregatirea lor pentru  oportunitaţile, responsabilitatile si experientele vietii ca cetatean european care a invatat sa coopereze, sa comunice, sa participe, sa acţioneze, sa respecte drepturile si libertatile omului, pluralismului si statul de drept , sa  abordeze intercultural diversitatea intr-o uniune de civilizatii.

                        In contextul actual, in care se fac eforturi  sustinute pentru compatibilizarea invatamantului  romanesc cu cel european,  documentele  de  politica educationala  prevad actiuni specifice menite sa asigure:

●  invatarea si utilizarea fluenta de catre tineri a doua limbi de circultie internationala;

●  cunoasterea limbajului informatic;

●  asimilarea limbajelor artistice;

Descentralizarea sistemului de invatamant, ca prioritate a reformei educationale, implica transferul autoritatii decizionale si a raspunderii publice de la nivel central la nivel local si /sau al unitatii scolare. In acelasi timp, descentralizarea implica si cresterea influentei comunitatii locale asupra unitatii scolare. Institutia scolara se afla in slujba elevilor si a comunitatii locale, astfel ca elaborarea ofertei curriculare va fi dependenta de nevoia si cererea educationala exprimata de comunitate. In acest mod se creeaza o stransa interdependenta intre scoala si comunitatea locala, atat in ceea ce priveste optiunile educationale strategice cat si resursele materiale si umane care pot fi atrase catre activitatea educationala.

Avand in vedere descentralizarea sistemului de invatamant, scoala isi dobandeste o larga autonomie, avand sarcina de a-si concepe o politica proprie in domeniile curricular, financiar si al resurselor umane.

Prin aceste premise, managementul unitatii de invatamant  devine deosebit de important, inlesnind trecerea de la simpla gestionare si monitorizare a procesului educational la definirea propriei identitati a unitatii scolare, realizand si promovand oferta educationala si prezentand atractivitate si necesitate pentru comunitatea locala, prin intermediul proiectului institutional.

Avand o valoare strategica, proiectul institutional al unitatii de invatamant este conceput pentru o perioada de 4 ani. Prin el sunt definite conceptii si orizonturi clare pentru activitatea institutiei, inclusiv prioritatile in alocarea resurselor.

Proiectul institutional al unitatii scolare are doua componente:

 ●  componenta strategica (misiunea, tintele si optiunile strategice ale unitatii scolare);

 ●  componenta operationala (programele si activitatile concrete prin care se ating tintele si se realizeaza misiunea propusa).

            Ambele componente vor atinge toate domeniile functionale: curriculum, resurse materiale, financiare, umane, relatii cu comunitatea.

 

I.BAZA  CONCEPTUALA

 

 

      Planul de dezvoltare instituţională este conceput în conformitate cu următoarele acte normative:

 

 

ü  Legea Invatamantului nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

ü  Legea nr. 128/1997, privind Statutul Personalului Didactic,  republicata, cu modificarile si completarile din Legea nr.349/2004;

ü  Ordinele, notele, notificarile si precizarile Ministerului Educatiei si Cercetarii;

ü  Buletinele Informative ale Ministerului Educatiei si Cercetarii;

ü  Metodologii si Regulamente privind descentralizarea financiara si administrativa, publicate în Monitorul Oficial;

ü  Metodologia formării continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar;

ü  Raportul Inspectoratului Scolar Judetean Suceava privind starea invatamantului in judetul Suceava

 

II.               PREZENTAREA UNITATII DE INVATAMANT SI A COMUNITATII IN CARE FUNCTIONEAZA

 

 

II.1. SCURT ISTORIC

 

Şcoala gimnazială „Pahomie C. Vasiliu” Grămeşti este situata in centru satului Grămeşti, avand in vecinatate: Primăria Comunei Grămeşti, sediul Poliţiei Rurale Grămeşti şi Dispensarul comunal Grămeşti .

A fost infiintata in anul 1865 şi funcţionează în corpul actual din anul 1965.  Din anul 2012 numele scolii s-a schimbat, ea purtand acum numele “Pahomie C. Vasiliu”. Cladirea scolii este relativ noua, având un singur etaj.

      Unitatea functioneaza intr-un singur schimb existînd doar un singur rând de clase la ciclul primar şi două rânduri de clase la ciclul gimnazial.

Structurile şcolii gimnaziale sunt Şcoala primară Bălineşti (cuprinde o grupă de grădiniţă) şi GPN nr.2 Grămeşti.

 

II.2. PREZENTARE GENERALA

 

     Şcoala gimnazială „Pahomie C. Vasiliu” Grămeşti se inscrie in randul scolilor ce pregatesc elevii pentru treapta urmatoare, cea liceala. Functioneaza de la inceput cu doua cicluri de invatamant, asigurand necesitatea existentei unei unitati scolare şi pentru satele componente ale comunei Grămeşti.

      In anul scolar 2012-2013, scoala are un efectiv total de 347 elevi şi preşcolari: 133 in ciclul primar si 138 in cel gimnazial şi 76 preşcolari.

      Instruirea si educarea elevilor din cele 19 clase este asigurata de un numar de 23 cadre didactice (4 educatoare, 8 invatatori si 11 profesori), 2 persoane din categoria personal didactic auxiliar si 6 persoane din categoria personal nedidactic.

      Profesionalismul cadrelor didactice se afla la baza unei bune educatii si pregatiri temeinice a elevilor pentru viata.

      Un avantaj deosebit de care beneficiaza elevii nostri il constituie atat baza materiala pe care o au la dispozitie pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ, cat si faptul ca scoala dispune pentru toate disciplinele de cadre didactice titulare, calificate, care depun daruire si pasiune in desfasurarea tuturor activitatilor.

 

 

II.3. CONDITIILE SOCIO-ECONOMICE ALE ZONEI

 

      Comuna Grămeşti se caracterizeaza prin:

  • amplasarea intr-o zona foarte slab dezvoltata economic;
  • amplasarea intr-o zona cu probleme deosebite din punct de vedere geo-climatic;
  • rata de ocupatie la nivelul localitatii: 20,5%
  • rata somajului: 15,0%
  • indicatori demografici:

   - rata natalitatii: 0,90%

   - rata mortalitatii: 1,25%

   - mobilitatea populatiei (migratia): 4-5%

  

 

Comuna Grămeşti se află la o distanţă de aproximativ 9 km de  oraţul Siret, fiind plasată pe malul drept al râului Siret, în apropierea barajului hidrotehnic Rogojeşti.

In apropiere se află punctul de trecere fontieră Siret-Porubna.

Locuitorii din zona sunt angajati la: SC TUDIA SA (produse lactate), barajului hidrotehnic Rogojeşti, magazinele din centrul de comună şi nu numai, marea majoritate fiind preocupaţi de agricultura în sistem gospodăresc.

Avand in vedere acest lucru, scoala va avea asigurata populatia scolara în scădere în ultimii ani pentru un singur rând de clase.

  

III. VIZIUNEA

 

O scoala dinamica, ce vine permanent in intampinarea nevoilor si cerintelor educationale ale comunitatii din zona, deschisa spre dezvoltarea individuala a elevului, crearea unui climat de munca si invaţare stimulativ, implicarea cadrelor didactice in cursuri, proiecte si parteneriate educationale europene.

 

IV. MISIUNEA ORGANIZATIEI SCOLARE

 

            Şcoala gimnazială „Pahomie C. Vasiliu” Grămeşti isi propune:

●  sa-si dezvolte  propria strategie prin diagnoza şi feed-back, prin planificarea actiunilor, prin implementare şi prin evaluare cu sens constructiv;

●  sa asigure accesul copiilor din zona la cele doua niveluri de invatamant, indiferent de conditia sociala si materiala, de sex, rasa, nationalitate, apartenenta politica, sau religioasa, din perspectiv formarii abilitatilor si competentelor pentru realizarea succesului personal si accederea la formele superioare de invatamant, in contextul social actual;

● sa formeze la elevi abilitati de comunicare transparenta, abilitati de lucru in echipa, necesare insertiei in trepta superioara de educatie si, mai tarziu, accederii la mediul profesional;

●  sa descopere si valorifice la maximum potentialul intelectual si creativ al fiecarui copil.

● sa creeze cadrul organizatoric si functional favorabil schimbarii, cresterii calitatii serviciilor educative si a contributiei acestora la dezvoltarea personala a elevilor si a comunitatii, promovarii valorilor europene si ale cetateniei active;

●  sa asigure motivarea elevilor si a cadrelor didactice;

●  sa sprijine iniţiativele tuturor factorilor implicati in actul educativ;

●  sa promoveze valoarea;

●  sa asigure aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei scolare si legislatiei muncii;

●  sa promoveze un dialog permanent, deschis si flexibil cu partenerii sociali si educationali.

● sa implice cadrele didactice in procesul de formare continua la disciplinele de specialitate si in domeniul consilierii si orientarii profesionale;

● sa implice parintii si unele personalitati din cadrul comunitatii in activitatile extracurriculare ale şcolii, in perspectiva integrarii intr-un spatiu european de cultura si civilizatie.

●  sa iniţieze si sa dezvolte proiecte si parteneriate cu scoli din tara si din Europa;

În acest sens misiunea școlii noastre este:

Împreună construim, învățăm și inovăm. Suntem o școală deschisă pentru comunitate! Oferim condiții egale de dezvoltare pentru toți elevii școlii!

 

      Deviza scolii : ,, Fiecare copil - un univers ce asteapta descoperirea!“    

 

V. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN AL ORGANIZATIEI SCOLARE

 

V.1. ANALIZA INFORMATIEI DE TIP CANTITATIV

 

V.1.A. Populatia scolara

 

In anul scolar 2015-2016, Şcoala gimnazială „Pahomie C. Vasiliu” Grămeşti cu cele două subunităţi structurale functioneaza cu un efectiv de 301 elevi, cu varste cuprinse intre 6 si 15 ani.

Structura claselor pe cicluri si ani de studiu, precum si a efectivelor de elevi se prezinta astfel:

 

Ciclul preşcolar      =           4 grupe          (76 preşcolari)

 

Ciclul primar          =           7 clase          (113 elevi)

-          clasa pregătitoare=            2 clasa          (25 elevi )

-          clasa I                 =           1 clase          (25 elevi)                    

-          clasa a II-a          =           1,5 clase        (23 elevi)

-          clasa a III-a         =           1clase         (20 elevi)    

-          clasa a IV-a         =           1,5 clase           (20 elevi)

 

Ciclul gimnazial      =           6 clase          (120 elevi)

-          clasa a V-a          =            2 clase           (34 elevi)

-          clasa a VI-a         =            1 clase           (24 elevi)

-          clasa a VII-a       =                        2 clase            (34 elevi)

            -     clasa a VIII-a     =             1clase            (28 elevi)

            Total:                                    17 clase            (301 elevi)

 

V.1.B.       Baza materiala:

 

●  sali de clasa: 20

●  cabinete: 2

-          de informatica;

-          de istorie.

●  laboratoare: 1

-          de fizica-chimie;

●  o biblioteca;

●  grupuri sanitare: -nefunctionale

 

V.1. C. Dotarea cu tehnica de calcul si de comunicatii:

 

●  numarul total de calculatoare: 32

●  numarul de calculatoare utilizate de catre elevi: 28

●  numarul de calculatoare utilizate numai de catre profesori: 1

●  numarul de calculatoare utilizate in scop administrativ: 2

●  numarul de calculatoare conectate la INTERNET: 32

●  numarul de videoproiectoare: 3

●  numarul de scanere:2

● numarul de imprimante:4

linii de telefon/fax: 1

●  linii de telefon: 1

 

V.2. ANALIZA INFORMATIILOR DE TIP CALITATIV

 

            V.2.A.   Calitatea personalului didactic:

 

Distributia pe grade didactice a personalului didactic este urmatoarea:

● gradul I: 7

● gradul II: 7

● gradul definitiv: 8

● debutant: 1

 

Distributia pe transe de vechime in invatamant a personalului didactic titular este urmatoarea:

-          debutant: 0

-          3-5 ani: 4

-          6-10 ani: 3

-          10-15 ani: 8

-          15-20 ani: 4

-          20-25 ani: 3

-          25-30 ani:0

-          peste 30 ani: 1

Cadrele didactice din unitate au participat/participa la:

● stagii de formare in problematica reformei: abilitare curriculara, evaluare, inteligente multiple, negocierea conflictelor/ TIC, management si comunicare;

● obtinerea gradelor didactice;

● cursuri postuniversitare/master

● cercuri pedagogice, actiuni CCD,ISJ

 

Titulari: 19

Suplinitori: 4

Necalificati: 0

 

 

            V.2.B.   Indicatori de evaluare a performantei scolare

 

            Procentul de promovabilitate in anul scolar 2011-2012 a fost urmatorul:

 - clasele I-IV: 100%

 - clasele V-VIII: 93.2%

            Distributia mediilor de promovare in anul scolar 2011-2012 este urmatoarea:

Medii intre 5-5.99------10

Medii intre 6-6.99------33

Medii intre 7-7.99------47

Medii intre 8-8.99------33

Medii intre 9-10--------22

 

Procentul de promovare la Evaluarea Nationala  - iunie 2012 a fost de 56,25% la Limba română şi 6,25 % la matematică.

Distributia mediilor de promovare a Evaluarea Nationala  in anul scolar 2011-2012 este urmatoarea:

Prezentati capacitate : 32

Promovati: 14

Medii intre 5-5.99-----4

Medii intre 6-6.99------5

Medii intre 7-7.99------7

Medii intre 8-8.99------2

Medii intre 9-10--------0

 

V.3. ANALIZA PEST(E)

 

Activitatea  oricărei  unitati scolare  este  influenţată  într-o  mare  măsură  de factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care se manifestă in arealul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de integrarea în structurile şi economice şi culturale ale Uniunii Europene.

De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice Proiectul de Dezvoltare Instituţională în scopul maximizării rezultatelor.

 

Contextul politic

 

- politica educaţională a guvernului vizează consolidarea rolului şcolii ca principală instituţie de educaţie şi învăţământ iar politica educaţională la nivel judetean si local este în favoarea dezvoltării relaţiilor de colaborare între oficialităţi şi şcoala noastră;

-  cadrul  legislativ  specific  învăţământului  preconizează  descentralizarea  şi  autonomia

sistemului de învăţământ

-  cadrul  legislativ  favorabil  atragerii  de  resurse  financiare  complementare   pentru dezvoltarea infrastructurii învăţământului şi a resursei umane

- sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin proiecte şi programe de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem educaţional informatizat);

- finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi  -  Programul „Euro 200”, acordarea burselor pentru elevii capabili de performanţă si a burselor sociale;

- existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor cu

finalităţi de educaţie şi formare profesională

- cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale.

 

Contextul economic

 

Din punct de vedere economic, la nivelul comunei, se constată o scădere a activităţilor, principala ocupaţie fiind agricultura, creşterea animalelor.

Comerţul este reprezentat prin societăţi cu răspundere limitată, asociaţii familiale şi societăţi în nume colectiv. Majoritatea au ca obiect de activitate comerţul cu produse agroalimentare şi industriale.

Din punct de vedere economic, populaţia este în mare parte defavorizată: puţini adulţi au un loc stabil de muncǎ.

Cea mai importantă firmă care își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei este SC Tudia SRL în domeniul produselor lactate, cu un număr de aproximativ 70 angajați.

Nu există conflicte majore de ordin etnic sau religios în comunitate, iar mediul familial este, în general, stabil. Totuşi, interesul părinţilor pentru şcoală şi problemele ei, pentru evoluţia elevilor este scăzut. Şcoala, împreună cu partenerii pentru educaţie din comunitatea noastră doresc să se implice în schimbarea unor comportamente şi atitudini care pot duce la excluderea profesională şi socială a unora dintre elevii noştri, să creeze şanse egale pentru toţi elevii.

Apropierea dintre şcoală, mediul economic şi mediul de afaceri asigură într-o măsură mai mare inserţia în viaţa activă a absolvenţilor instituţiei de învăţământ (interesul crescut al firmelor pentru angajarea absolvenţilor).

Migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă din partea pieţei interne şi externe în diverse calificări şi profesii.

 

Contextul Social

 

 Slaba dezvoltare economică a zonei atrage după sine probleme sociale: şomaj şi sărăcie. În ceea ce priveşte delincvenţa juvenilă nu putem spune că avem probleme, însă sărăcia face ca să avem cazuri rare de elevi care abandoneazǎ şcoala. De aceea acordăm o mare atenţie modului de distribuire al burselor sociale. Avem şi elevi cu situaţii precare dar care manifestă un mare interes pentru şcoală sperând că prin învăţătură îşi vor asigura un viitor mai bun. Educaţia este astfel văzută ca un mijloc de promovare socială.

Fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ precum: creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor din centrul comunei cu preponderenta, creşterea ratei de divorţ;   oferta educaţională; aşteptările comunităţii de la şcoală; cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi pentru programe de învăţare pe tot parcursul vieţii transformă unitatea de învăţământ în furnizori de servicii educaţionale.

 

Contextul  Tehnologic

 

Se  oglindeşte  într-o  desfăşurare  bună  a  procesului  instructiv  - educativ, şcoala oferă   baza materiala şi condiţii specifice pentru realizarea unei instruiri adecvată nevoilor elevilor pentru formare (resursele financiare, din păcate, nu răspund cerinţelor şcolii pentru o reală dezvoltare).

Civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, cunoştinţele să fie actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare profesională a cadrelor didactice.

Răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul (internet, televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp scurt.

Şcolile din comuna Grămești dispun de un cabinet de informatică conectat la internet, alături de secretariat, cancelarie si contabilitate. Chiar dacă este zonă rurală, locuitorii comunei au acces la televiziune prin cablu. Prin programul „Euro200” multe familii au reuşit achiziţionarea unui calculator, din care o parte s-au conectat la Internet.

 

Ecologic

 

Comuna Grămești se afla situată in arealul Barajului Rogojești, ceea ce implica o serie de masuri axate pe educatia ecologica a elevilor scolii dar si a membrilor comunitătii locale. Este o zonă care necesită protecție din partea ONG-urilor, întrucât pe malurile acestuia au apărut specii rare de păsări și plante.

Educaţia ecologică în scoală devine prioritară; şcoala se implică în rezolvarea problemelor de mediu; se impune economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel încât să se protejeze mediul înconjurător.

 

V.4. ANALIZA SWOT

 

puncte tari:

 

-  diversitatea ofertei educationale;

- pentru fiecare nivel de scolarizare, scoala dispune de intregul material curricular (planuri de invatamant, programe scolare, auxiliare curriculare);

-  cadrele didactice elaboreaza programe scolare pertinente pentru disciplinele optionale, programe ce au avizul I.S.J.;

-  existenta personalului didactic calificat, care asigura o temeinica pregatire elevilor;

-  punctualitatea, seriozitatea şi profesionalismul cadrelor didactice;

- existenţa unei reţele de calculatoare; 

 -  conectarea la INTERNET;

-  baza materiala corespunzatoare;

-  material didactic adecvat;

-  programe, manuale alternative, caiete speciale, culegeri, dicţionare, etc;

-  implicarea  parintilor si a elevilor pentru imbunatatirea performantelor scolare;

-  cadre didactice initiate in operarea pe calculator;

-  posibilitatea sustinerii unor lectii la diferite obiecte in cabinetul de informatica (AEL);

-  posibilitatea obtinerii unor resurse financiare prin inchirierea salii de sport;

-  spectacole si activitati distractive organizate in diverse ocazii;

-  excursii si drumetii, vizite la muzee, ore deschise la comisii metodice cu invitati;

-  reviste scolare realizate de elevii scolii;

-  intalniri cu diversi reprezentanti ai comunitatii locale: politia de proximitate, pompierii, reprezentanti ai instiutiilor de protectie    a copilului,  etc.;

-  efectuarea orelor de pregatire suplimentara pentru clasele a VIII-a;

- flexibilitatea conducerii scolii si a persoanei desemnate sa intocmeasca orarul fata de necesitatea si interesul unor cadre didactice de a se perfectiona prin cursuri de formare continua.

-  atragerea de resurse financiare din partea unor sponsori.

 

puncte slabe:

-  impunerea mascata a optionalelor;

-  ingradirea libertatii profesorului in aplicarea creatoare a programei si manualului;

-  baza materială incompleta la unele specialitati;

-  neconcordanta dintre dotarea bibliotecii si programele scolare;     

-  dogmatismul, lipsa de flexibilitate, lipsa comunicarii transparente in colectivul didactic;

            -  lipsa programelor  informatice educationale (soft );

            -  slaba comunicare si lipsa de consiliere de catre echipa manageriala a profesorilor debutanti; 

      -  stimularea insuficientă de catre directiunea scolii a celor care depun un efort deosebit;

      -  lipsa implicarii conducerii scolii in programele educationale europene;

      -  obtinerea unor rezultate slabe la Teste Nationale;

            - neimplicarea Comitetului de parinti îin dotarea si amenajarea salilor de clasa;

 

Oportunitati:

-  sprijinul acordat scolii de catre Primarie, Politie, Pompieri, Biserica, Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, C.C.D., Inspectoratul Școlar, Cabinetul de asistentă psihopedagogica, muzee si edituri;

-  preocuparea liceelor de a-si prezenta oferta educaţionala;

-  organizarea unor intalniri comune cu parintii, elevii si  profesorii;

-  implicarea conducerii scolii, a cadrelor didactice, in realizarea unor parteneriate cu scoli europene, in participarea la programe educationale europene;

-  realizarea unei transparente in comunicare, eliminarea comportamentelor agresive ale conducerii scolii si a unelor cadre didactice cu elevii;

            -  descentralizare şi autonomie instituţională.

 

Amenintari:

 

-  migrarea elevilor către scolile din orasul Siret;

-  creşterea numărului de elevi rămaşi fără supraveghere din cauza plecării parintilor la munca in strainatate;

-  lipsa motivatiei invatarii in randul elevilor;                      

-  creşterea numarului familiilor cu posibilitati financiare modeste;                        

-  scaderea interesului pentru lectura;                      

-  scaderea motivatiei pentru invatamant a cadrelor didactice tinere;

- plafonarea unor cadre didactrice care au obţinut gradul didactic I;

-  neconcordanta dintre pretentiile exagerate ale unor  parinti şi exigentele scolii;

- lipsa unei colaborari eficiente cu un consilier psihopedagogic;

            -  randament scazut la clasele cu multi elevi – problema.

                               

 

VI. ȚINTELE STRATEGICE

 

Ținta strategică 1.    RECONSIDERAREA  MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL

 

Motivarea alegerii ţintei:

1.Necesitatea impusă de legislaţia in domeniul educaţiei şi a orientărilor actuale privind corelarea obiectivelor stabilite la nivel naţional şi teritorial in domeniul invăţămantului cu cele ale unităţii şcolare;

2.Crearea in şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a colectivului de cadre didactice, orientat spre performanţă;

3.Îmbunătăţirea colaborării elevilor membri in Consiliul elevilor cu profesorii diriginţi şi colegii de clasă in vederea derulării de activităţi educative şi extraşcolare;

4.Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de invăţare pentru toţi elevii, indiferent nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură;

5.Existenţa profesorului psihopedagog şi a profesorului de sprijin pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale.

Resurse strategice:

Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;

Resurse materiale şi financiare: documente specifice managementului şcolii, mapele comisiilor,

portofolii, echipamente IT, birotică şi consumabile;

Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MECŞ, site ARACIP, site ISJ SV,

legislație actualizată;

Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști,

formatori, mentori;

Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din

perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite in PDI;

Resurse de autoritate şi putere: MECŞ, ISJ SV, Primarie, Consiliu local.

 

Opţiuni strategice:

O.1. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze reale cu ţinte strategice care să

vizeze proceduri de asigurare a calităţii in educaţie;

O.2. Consiliere, control, monitorizare, evaluare, bazate pe reguli şi pe proceduri;

O.3. Realizarea unei baze de date cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi in străinătate;

O.4. Delegarea responsabilităţilor in cadrul echipei manageriale avandu-se in vedere criteriile de

competenţă profesională şi managerială, precum şi principiul lucrului in echipă;

O.5. Intalniri periodice cu părinţii (şedinţe, consultaţii, lectorate);

O.6. Colaborarea cu serviciul social din cadrul primăriei pentru cazurile speciale;

Rezultate aşteptate:

1.Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a monitorizării atente a activităţii desfăşurate

de către responsabilii de comisii şi a conducerii şcolii;

2.Valorificarea mai eficientă a resurselor umane şi materiale in vederea obţinerii de rezultate

şi mai bune printr-um management de calitate;

3.O imagine bună in comunitate şi in afara acesteia;

4.O relaţie mai bună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;

5.Relaţia diriginte-elev capătă o altă dimensiune - dirigintele este atat managerul clasei, cat şi al

activitǎţilor educative

 

 

Ținta strategică 2. ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA  STANDARDELOR  DE  PERFORMANŢĂ  ALE RESURSEI UMANE

 

Motivarea alegerii ţintei:

1.Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate in educaţia şi formarea

profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru implinirea și

dezvoltarea personală;

2.Misiunea școlii are in vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale pentru a

fi pregatit pentru o treaptă superioară in educație, școala satisfăcand nevoia fiecărui elev de a se simţi

competent, de a se adapta la schimbările permanente ale societăţii;

3.Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și materiale, tehnica

informațională, metodele activ-participativ;

4.Activitatea școlii trebuie imbunătățită in domeniul asigurării şi evaluării calitătii educaţiei.

Resurse strategice:

Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;

Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de invățămant și

programe școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de

probleme, indrumatoare, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu,

echipamente IT, birotică şi consumabile;

Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MECŞ, site ARACIP, site ISJ SV,

legislație actualizată;

Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști,

formatori, mentori;

Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din

perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite in PDI;

Resurse de autoritate şi putere: MECŞ, ISJ SV, Primarie, Consiliu local.

Opţiuni strategice:

O1. Monitorizarea activității didactice din școală, prin învățarea centrată pe elev

O2. Monitorizarea cadrelor didactice

O3.  Monitorizarea și consilierea privind softul educațional în lecții

O4.Susținerea de lecții demonstrative în cadrul Comisiilor metodice, a Cercurilor pedagogice

O5.Organizarea și coordonarea acțiunilor de simulare și desfășurare a evaluărilor naționale

O6. Valorificarea experienței didactice prin participarea la examenele naționale și concursuri școlare

Rezultate aşteptate:

1.Toate cadrele didactice să realizeze proiectarea demersului didactic in conformitate cu

documentele de politică educaţională;

2.Să crească interesul elevilor pentru ore, măsurat in rezultate școlare bune și foarte bune,

procent de promovabiliate in creștere și scăderea ratei absenteismului;

3.Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate de admitere in liceu;

4.Să crească gradul de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate in predareinvățare

măsurat prin creşterea numărului de elevi;

5.Mai mulți elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale.

 

 

Ținta strategică 3. DEZVOLTAREA OFERTEI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE

 

Motivarea alegerii ţintei:

1.Necesitatea impusă de legislaţia in domeniul educaţiei şi a orientărilor actuale privind corelarea obiectivelor stabilite la nivel naţional şi teritorial în domeniul învăţămantului privind dezvoltarea ofertei curriculare;

2.Lipsa unei strategii reale a impunerii CDȘ la nivelul școlilor;

Resurse strategice:

Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;

Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de invățămant și programe școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumatoare, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile;

Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MECŞ, site ARACIP, site ISJ SV, legislație actualizată;

Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, formatori, mentori;

Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite in PDI;

Resurse de autoritate şi putere: MECŞ, ISJ SV, Primarie, Consiliu local.

 

Opţiuni strategice:

Aplicare de chestionare elevilor şi părinţilor;

Creşterea atractivităţii si aplicabilității opţionalelor;

Achiziţionarea materialelor necesare prevăzute în  disciplinelor opţionale;

Extinderea parteneriatului cu părinţii şi implicarea acestora în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare;

 

Rezultate aşteptate:

- Gama largă de activităţi extracurriculare oferă posibilitatea ca fiecare elev să desfăşoare cel puţin un tip de activitate în afara programului de şcoală.

- 80% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative şi diferenţiate pe particularităţi de vârstă şi individuale ale fiecărui elev;

-40% din numărul cadrelor didactice care predau la gimnaziu vor efectua cel puţin un stagiu de formare în specialitate, metodica predării specialităţii sau metode de a asigura managementul eficient al clasei.

-Creşterea cu 30% a numărului parteneriate încheiate cu unităţile şcolare din municipiu şi judeţ;

 

 

 

 

Ținta strategică 4. DEZVOLTAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA  SPAȚIILOR DE ȘCOLARIZARE

Motivarea alegerii ţintei:

1.Îmbătrânirea spațiilor școlare și a spațiilor adiacente

2.Menținerea igienei și curățeniei spațiilor școlare îngreunată

3.Lipsa unui mobilier adecvat la clasele preșcolare, primare și gimnaziale

Resurse strategice:

Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;

Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de invățămant și programe școlare, auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, indrumatoare, softuri educationale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile;

Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MECŞ, site ARACIP, site ISJ SV, legislație actualizată;

Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, formatori, mentori;

Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite in PDI;

Resurse de autoritate şi putere: MECŞ, ISJ SV, Primarie, Consiliu local.

Opţiuni strategice:

1.Informarea corectă şi completă a tuturor „actorilor” şi motivarea/mobilizarea acestora pentru dezvoltarea şi dotarea spaţiilor de şcolarizare

2.Atragerea de fonduri de la bugetul local, bugetul naţional, comunitatea europeană şi din sponsorizări

3. Achiziționarea în sistem SEAP sau direct a mobilierului școlar pentru clasele primare

Rezultate aşteptate:

Formarea specifică prin programe acreditate a personalului implicat în achiziţiile publice

Dotarea cu mobilier şcolar a spaţiilor de şcolarizare în toate corpurile de clădire școlară din comuna Grămești

Dotarea cu mijloace şi material didactic spațiilor de învățământ

 Reabilitarea spaţiilor destinate educației

 

VII.                      MONITORIZARE SI EVALUARE

 

Implementarea Proiectului de Dezvoltare Instituţională va fi realizată de către întregul personal al şcolii.

Monitorizarea reprezintă urmărirea descriptivă și factuală a realizării proiectului şi se concentrează pe adunarea de informaţii cantitative şi calitative.

Evaluarea presupune emiterea de judecăţi privind progresul înregistrat în vederea atingerii obiectivelor propuse.

 

Se va urmări sistematic:

-          Corespondenţa între ceea ce s-a făcut şi ceea ce s-a planificat;

-          Realizarea de acţiuni corective în cazul nerespectării termenelor sau neîndeplinirii unor indicatori de calitate.

 

De ce evaluam:

-Urmărim îmbunătățirea practicii didactice, prin stabilirea atingerii sau neatingerii țintelor propuse, în vederea fundamentarii deciziei referitoare la schimbările ce trebuie sau nu introduse in PDI;

-Realizăm informarea decidenților de la toate nivelurile  si fundamentarea  rezultatelor PDI pe baza deciziilor ulterioare de nivel strategic;

- Oferim feed-back către toate grupurile țintă și către toți partenerii în privința ,,valorii adăugate” prin PDI;

- Analizăm impactul PDI-ului la nivel local, judetean, national.

 

Ce anume urmărim şi ce evaluăm, pe parcursul şi la sfârşitul activităţilor propuse:

- Progresul: gradul de avansare în raport cu obiectivele şi termenele propuse.

- Costurile: concordanţa/neconcordanţa dintre resursele planificate şi cele efectiv utilizate (finanţe, de timp, dotare).

- Rezultatele: respectarea indicatorilor de realizare a obiectivelor propuse.

 

- Calitatea:  nivelul atingerii scopului propus, „valoarea adăugată“ şi „valoarea creată“ în urma realizării obiectivelor.

 

Procesul de evaluare va fi asigurat atât de către echipa managerială  cât şi de către echipa de realizare –actualizare a PDI-ului prin:

-          Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;

-          Includerea de acţiuni specifice în planul de activitate al Consiliului de

Administraţie, al Consiliului Profesoral, al tuturor comisiilor;

-          Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral și al Consiliului de Administraţie;

-          Revizuire periodică şi realizarea corecţiilor necesare.

Analiza impactului asupra:

- Comunităţii ţintă - la nivelul cunoaşterii, al atitudinilor şi al comportamentelor individuale şi de grup;

Politicii şi legislaţiei în domeniu;

- Discursului public referitor la problematica abordată în proiect;

- Creşterii resurselor disponibile pentru continuarea sau amplificarea proiectului;

- Instituţiilor implicate; un proiect instituţional va afecta nu numai unitatea şcolară în care se aplică ci şi relaţiile acesteia cu inspectoratul, cu autorităţile locale, cu alte asociaţii şi organizaţii, din cadrul sistemului şcolar sau din afara lui.

- Pieţii;

- Cooperării cu alte instituţii similare.

 

Activităţile de monitorizare şi evaluare vor consta în:

-          Realizarea procedurilor de monitorizare a ţintelor.

-          Discuţii cu cadrele didactice şi elevii asupra schimbărilor care au avut loc în procesul de predare – învăţare – evaluare.

-          Monitorizarea periodică a implementării acţiunilor individuale.

-          Comunicarea acţiunilor corective prin raportare la rezultatelor obţinute.

-          Interpretarea datelor privind nivelul de atingere a ţintelor.

-          Stabilirea impactului asupra comunităţii.

-          Completarea  Fişei de autoevaluare şi a Declaraţiei de intenţie.

-          Elaborarea unor Ghiduri pentru interviuri sau Ghiduri de observații.

-          Completarea Fişelor de analiză a documentelor şcolii.

-          Realizarea unor produse concrete - rezultatele „materiale“ ale proiectului.

-          Înregistrări video și fotografii.

 


 MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE

 INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SUCEAVA

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PAHOMIE C. VASILIU”GRAMESTI

  Adresa: loc.Gramesti, jud. Suceava, cod poştal 727285

Telefon / Fax: 0230/569957       E-mail: scgramesti@yahoo.com 

 

Nr1953. din 27.11.2015

 

PLANUL OPERAȚIONAL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

AN ȘCOLAR 2015-2016

Ținta strategică 1.    RECONSIDERAREA  MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL

 

Opțiuni strategice

Rezultat

Termene

Responsabilitati

Resurse

Indicatori de performanta

O1. Proiectarea activităților manageriale pe baza diagnozei reale

 

Lucrului în echipă realizat  prin proiecte si programe educationale

 

An școlar 2015-2016

 

 

 

Echipa manageriala

C A

Dirigintii

Resp. com. diriginti

Cadre didactice

Comisii metodice

 

Buget:-

Eficienta activitatii didactice, existenta programelor operaționale

Analiza periodică a progresului școlar prin intermediul fișelor de progres(peste 60 % din cadrele didactice)

O2. Consilierea, controlul, monitorizarea, evaluarea se bazează pe reguli și proceduri

 

Monitorizarea permanentă a sarcinilor din fisa postului prin asistente si interasistențe

An școlar 2015-2016

 

Director

CEAC

CA

Cadre didactice

Director

Comisii metodice

Buget  alocat: 1000 lei

Inspecții tematice

Inventarierea inovațiilor didactice eficiente ;

 

 

O3.  Realizarea unei baze de date cu elevi ai căror părinți sunt plecați în străinătate

Realizarea hărții riscului educațional și interpretarea datelor

An școlar 2015-2016

Director

CEAC

Serviciul social Primăria Grămești

Cadre didactice

Diriginți

 

Resurse financiare-500lei

Inventarierea bazei de date

Monitorizarea permanentă a elevilor cu părinți plecați în străinătate

O4.Întâlniri periodice cu părinții (ședințe, consultații, lectorate)

Ședințe periodice cu părinții

An școlar 2015-2016

Director

Diriginți

Comitetul reprezentativ al părinților

Diriginți

Învățători

 

Participarea unui procent de 60% din părinți la ședințele cu părinții

Analize comparative

O5.Delegarea responsabilităților în cadrul echipei manageriale avându-se în vedere competențele manageriale și profesionale

Delegarea sarcinilor de serviciu prin intermediul deciziilor interne

An școlar 2015-2016

Director

CA

CEAC

Cadre didactice

Diriginți

Învățători

 

Buget-300lei

Rapoarte periodice

Verificarea deciziilor și atribuirea comisiilor de lucru

 

 

Ținta strategică 2. ASIGURAREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA  STANDARDELOR  DE  PERFORMANŢĂ  ALE RESURSEI UMANE

Opțiuni strategice

Rezultat

Termene

Responsabilitati

Resurse

Indicatori de performanta

O1. Monitorizarea activității didactice din școală, prin învățarea centrată pe elev

 

Participarea activă la activitățile didactice din cadrul comisiilor metodice

 

Permanent

 

 

 

Resp. com. Metodice

CP

Director

Cadre didactice

Comisii metodice

 

Resurse financiare-nu este cazul

Analiza periodică a progresului școlar al elevilor prin fișele de progres

O2. Monitorizarea cadrelor didactice

 

Monitorizarea realizarii sarcinilor din fisa postului prin asistente si alte actiuni

Semestrial

 

Director

Responsabil formarea continuă

CA

Cadre didactice

Director

Inspecții tematice

Inventarierea inovațiilor didactice eficiente;

 

 

O3.  Monitorizarea și consilierea privind softul educațional în lecții

Utilizarea de softuri educaționale

Participarea activă la lecții cu conținut TIC

An scolar 2015-2016

Director

 

Cadre didactice

 

Buget-2000 lei softuri educationale

Demonstrații practice de diseminare

 

O4.Susținerea de lecții demonstrative în cadrul Comisiilor metodice, a Cercurilor pedagogice

Participarea la activitățile comisiei

Demonstrarea participării la activitățile de cerc prin utilizarea noutăților în lecțiile de la clasă

An scolar 2015-2016

Director

Resp. com. Metodice

Responsabili cerc

Profesori

Învățători

 

Asistențe la lecțiile din cadrul comisiiloe metodice

O5.Organizarea și coordonarea acțiunilor de simulare și desfășurare a evaluărilor naționale

 

Revizuirea sistemului video –audio pentru prevenirea fraudelor

An scolar 2015-2016

Director

Cadre didactice

CP

Diriginți

Învățători

Resurse financiare- 2000 lei

Analize comparative cu anii precedenți

O6. Valorificarea experienței didactice prin participarea la examenele naționale și concursuri școlare

Creșterea eficienței activității didactice

An scolar 2015-2016

Director

Cadre didactice

CP

Cadre didactice

Analize periodice a nivelului performanței și creșterea cu 10% a rezultatelor de promovare

 

 

Ținta strategică 3. DEZVOLTAREA OFERTEI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE

Opțiuni strategice

Rezultat

Termene

Responsabilitati

Resurse

Indicatori de performanta

O1.

Aplicare de chestionare elevilor şi părinţilor și elevilor referitoare la oferta educațională

 

Realizarea unui CDȘ care să țină seama de propunerile elevilor și părinților

 

An școlar 2015-2016

 

 

 

Director

Cadre didactice

Comisii metodice

 

Cadre didactice

Comisii metodice

Părinți

Elevi

Resurse financiare-200lei

Includerea în ofertă a cel puțin3 oferte de opționale

O2.

Creşterea atractivităţii si aplicabilității opţionalelor;

 

CDȘ unanim apreciat și aplicat de elevi în proporție de 80-90%

permanent

 

Director

CA

Cadre didactice

Director

Baza de date

80-90% dintre părinți și elevi optează pentru un anumit tip de opțoinal

 

 

O3.   Achiziţionarea materialelor necesare prevăzute în  disciplinele opţionale;

 

Utilizarea de softuri educaționale, materiale didactice

Extinderea rețelei de internet în școlile din comuna Grămești cu viteză download mare

An școlar 2015-2016

 

Director

ISJ Suceava

 

Cadre didactice

Programe

Buget alocat -2000 lei softuri educationale

9000lei internet

Utilizarea softurilor educaționale de către 60% din elevi

 

O4. Extinderea parteneriatului cu părinţii şi implicarea acestora în pregătirea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare;

Participarea la activitățile de parteneriat cu Școala

An școlar 2015-2016

Director

Resp. com. Metodice

Responsabili cerc

Profesori

Învățători

Părinți

Elevi

 

Implicarea in parteneriate și a altor colaboratori precum Poliția, ISU, Dispensar Medical

 

 

 

 

Ținta strategică 4. DEZVOLTAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA  SPAȚIILOR DE ȘCOLARIZARE

Opțiuni strategice

Rezultat

Termene

Responsabilitati

Resurse

Indicatori de performanta

O1.

Informarea corectă şi completă a tuturor „actorilor” şi motivarea/mobilizarea acestora pentru dezvoltarea şi dotarea spaţiilor de şcolarizare

 

Participarea factorilor decidenți la îmbunătățirea spațiilor școlare

 

Permanent

 

 

 

Director

CA

 

CA

Director

Consiliul Local

15000 lei

Reabilirarea unui număr de 7 săli de clasă, cancelarie, direcțiune, hol parter

Refacerea trotuarelor și împrejmuirilor Școlii

O2.

Atragerea de fonduri de la bugetul local, bugetul naţional, comunitatea europeană şi din sponsorizări

 

Alocarea în buget a unor sume de bani pentru anul școlar în curs și anul 2016

permanent

 

Director

CA

CA

Director

Consiliul Local

150000 lei

Atragerea unor fonduri din Bugetul Național și Local

 

O3. Achiziționarea în sistem SEAP sau direct a mobilierului școlar pentru clasele primare

Clasele primare și preșcolare să beneficieze de mobilier ergonomic, table școlare

permanent

Director

CA

CA

Director

Consiliul Local

150000 lei-buget local

 

Procurarea unui număr de bănci care să acopere necesarul la clasele primare

(45 bănci individuale)

 

           Director,